หน่วยงานราชการที่ HR ติดต่อ

การทำงาน HR หลีกเลี่ยงไม่ได้กับกฎระเบียนข้อบังคับต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก เช่น กฎระเบียนบริษัท กฎหมายแรงงาน การทำสัญญาว่างจ้าง การตรวจสอบประวัติพนักงาน รวมไปถึงการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร 

ซึ่งต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนมากมาย ในบทความนี้ขอกล่าวถึงหน่วยราชการที่ HR ต้องติดต่อด้วยหลักๆ ประมาณนี้ค่ะ 

ส่วนรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารประกอบ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร. ที่ไหนอย่างไร ต้องเป็นบทความหน้านะคะ…ขอติดไว้ก่อน

หากเพื่อนๆ คนใดมีเพิ่มเติมจากนี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะ จะได้เป็นการแบ่งปันเพื่อนร่วมอาชีพกันค่ะ

ขอขอบคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *