ตรวจประวัติอาชญากรรมอย่างไร ไปไม่ให้เสียเวลา

ฝ่ายบุคคล กับ ขั้นตอนขอตรวจประวัติอาชญากรรม ไม่น้ำเยอะเอาแต่เนื้อ ทำยังไง เอกสารประกอบพร้อมตัวอย่าง ไปดูกัน

1. หนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากร

ต้องพิมพ์เองเนื้อหาดังตัวอย่าง http://criminal.police.go.th/documents/เอกชน-ตรวจชื่อ.pdf ด้วยหัวกระดาษบริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราบริษัท

2. เตรียมเอกสาร ดาวน์โหลดจากคู่มือ http://www.criminal.police.go.th/documents/manual-02.pdf

  • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล (หน้า 25) ดาวน์โหลดมาเขียนได้ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (พนักงานผู้ถูกตรวจ+ลายเซ็น)
  • หนังสือนำส่งขอตรวจสอบด้วยชื่อ-ชื่อสกุล หน้า 28
  • บัญชีรายชื่อบุคคลที่ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หน้า 29

***สำหรับหน้า 28 – 29 ต้องพิมพ์เองทุกหน้า ไม่ปริ้นท์มากรอกด้วยลายมือ พิมพ์ด้วย Angsana New ขนาดอักษร16 ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ประทับตราบริษัท***

สรุปเอกสารมี 5 แผ่น

1. หนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากร

2. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล

3. สำเนาบัตรประชาชนพนักงาน

4. หนังสือนำส่งขอตรวจสอบด้วยชื่อ-ชื่อสกุล

5. บัญชีรายชื่อบุคคลที่ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

หมายเหตุ     1. ค่าใช้จ่าย 100 บาท ต่อ 1 ชื่อ 2. ระยะเวลาดำเนินการหลังยื่นเอกสาร 15- 30 วัน  

3. รายละเอียดทั่วไป

สถานที่ตั้ง กองทะเบียนประวัติอาชญากร

อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อโทร. 02-205-1315

เวลาทำการ 8.30-15.30

เว็บไซต์ http://www.criminal.police.go.th/

***การยื่นเอกสาร จ่ายก่อนที่ห้องชำระเงิน แล้วเอาเอกสารมายื่นที่ห้องที่อยู่ติดกัน

4. อยู่ต่างจังหวัดสามารถตรวจประวัติอาชญากรของตนเองได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่

5. มีบริษัทเอกสารชนบางรายรับ “ให้บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม” (สามารถค้นหาได้ค่ะ)

การติดต่อหน่วยงานราชการ การเตรียมเอกสารเป็นเรื่องสำคัญนะคะ ไม่เช่นนั้นอาจจะเสียเวลาได้ หมั่นสังเกตุว่าหากมีเอกสารฉบับนำแล้วต้องมีเอกสารแนบอะไรบ้าง เช่น บัตรประชาชน ใบเสร็จรับเงิน ใบเรียกตัว ทะเบียนบ้าน เป็นต้นค่ะ ค่อยๆ เรียนรู้ไป GetHR ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ


สนใจระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ สำหรับ HR สมัยใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *