Tag: หางานเชียงใหม่

5 ข้อที่ควรทำ ก่อนการเปลี่ยนสายงาน

1. สำรวจ ค้นหา และยืนยันกับตนเองก่อน ว่าอยากเปลี่ยนสายงาน หลายๆ คนโชคดีเรียนจบมาแล้วได้ทำงานในสายงานที่ตนเองชอบ แต่ก็มีหลายๆ คนที่ยังไม่พบวตนเอง ว่าชอบงานอะไร หรืออยากทำงานด้านไหน อย่างที่ผู้เขียนเคยเกริ่นตั้งแต่ “บทนำ” หาอยู่นานกว่าจะเจอ ลองเอากระดาษมาจดดูว่าต้องการอะไร เช่น ต้องการงานที่เป็นเวลาอยู่ในสำนักงาน หรือ ชอบออกไปพบป่ะคนเยอะ อย่างงาน Event เป็นต้น 2. หาข้อมูล ศึกษาเพิ่มเติมในสายงานใหม่ เมื่อได้กลุ่มงานที่เราสนใจแล้ว ควรหาข้อมูลเพื่อยืนยันว่ากลุ่มงานนั้นมีหน้าที่อะไร มีกี่ส่วนงาน เราอยากทำส่วนงานไหน เช่น งาน HR มี แรงงานสัมพันธ์ ส่วนงานอบรมพัฒนา ฯลฯ  3. สื่อสารกับคนในครอบครัว เพราะการเปลี่ยนอาชีพ หรือสายงานใหม่อาจจะส่งผลกระทบกับในครอบครัว

Read More